Rekultivace

Ukládané odpady na jednotlivé rekultivace musí splňovat ekotoxikologické požadavky stanovené v tabulce č. 10.1. a 10.2.sloupec II vyhlášky 294/2005 Sb. Kusový stavební odpad přijímáme pouze předrcený bez obsahu částic o průměru větším než 10 cm.

Rekultivace Černuc

Na rekultivaci Černuc lze za výše uvedených podmínek ukládat tyto odpady:


  • Zemina a kameny

170504

105,- Kč/t

  • Vytěžená hlušina

170506

105,- Kč/t

  • Beton

170101

145,- Kč/t

  • Cihla

170102

145,- Kč/t


Ceny jsou platné od 1.2.2021.


Upozorňujeme zákazníky, že dle vyhlášky 294/2005 Sb.(příloha č.10 - Tabulka č.10.1.,Tabulka č.10.2.-II) je povinnost dodávat atesty o nezávadnosti materiálu a že žádný z ukazatelů nesmí překročit limitní hodnoty.


Beton, cihla,tašky a keramické výrobky jsou přijímány v kusovitosti do 10cm. Cena dohodou dle množství - informace na provozovně.


Rekultivace Obruby

Na rekultivaci Obruby lze za výše uvedených podmínek ukládat tyto odpady:


  • Zemina a kamení

170504

125,- Kč/t

  • Vytěžená hlušina

170506

125,- Kč/t


Upozorňujeme zákazníky, že dle vyhlášky 294/2005 Sb.(příloha č.10 - Tabulka č.10.1.,Tabulka č.10.2.-II) je povinnost dodávat atesty o nezávadnosti materiálu a že žádný z ukazatelů nesmí překročit limitní hodnoty.

Produkty a Technologie

Těžba písku

Těžba kameniva

Prodej písku

Prodej kameniva

Prodej písku a kameniva v těchto lokalitách

Praha

Kladno

Mělník

Mladá Boleslav