Projekty a dotace

VÁCLAV MAURER - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TĚŽBY ŠTĚRKOPÍSKU - PÍSKOVNA OBRUBY

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu s reg. číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016794 bylo snížení energetické náročnosti technologického procesu těžby a zpracování štěrkopísku v pískovně Obruby.VÁCLAV MAURER - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TĚŽBY ŠTĚRKOPÍSKU - PÍSKOVNA ČERNUC

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu s reg. číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016985 bylo snížení energetické náročnosti technologického procesu těžby a zpracování štěrkopísku v pískovně Obruby.
 

1 2

Produkty a Technologie

Těžba písku

Těžba kameniva

Prodej písku

Prodej kameniva

Prodej písku a kameniva v těchto lokalitách

Praha

Kladno

Mělník

Mladá Boleslav