Pískovna ČernucTěžba štěrkopísku v pískovně Černuc probíhá v jedné etáži za sucha přímo ze stěny s využitím čelních kolových nakladačů typu Volvo (150E, 150C, 120D) a Hyundai HL 770. Těmito stroji je zde prováděna také nakládka ze zásob.

Pro třídění suroviny jsou používány mobilní třídírny Powerscreen Chieftain 1400, které surovinu následně třídí na několik kvalitních frakcí.

Během konečné expedice je využívána průjezdová váha.
Produkty a Technologie

Těžba písku

Těžba kameniva

Prodej písku

Prodej kameniva

Prodej písku a kameniva v těchto lokalitách

Praha

Kladno

Mělník

Mladá Boleslav