Pískovna ObrubyPodobně jako v pískovně Černuc i v pískovně Obruby probíhá těžba štěrkopísku za sucha přímo ze stěny ve třech etážích. I zde jsou využívány čelní nakladače typu Volvo 120E a KNB 250. Těmito nakladači je prováděna i nakládka ze zásob přímo na vozidla.Pro třídění suroviny používáme mobilní třídírnu Extec turbo 5000.

Produkty a Technologie

Těžba písku

Těžba kameniva

Prodej písku

Prodej kameniva

Prodej písku a kameniva v těchto lokalitách

Praha

Kladno

Mělník

Mladá Boleslav